Politica de utilizare si proceduri de monitorizare a serviciului


OBLIGATIILE  FURNIZORULUI

FURNIZORUL se obliga:

 • Sa intretina buna functionare a retelei, a aparaturii de transmisie de date si de retea al carei proprietar este; sa ia toate masurile considerate necesare pentru garantarea disponibilitatii serviciului.
 • Sa asigure buna functionare a legaturii in retea.
 • Sa puna la dispozitia BENEFICIARULUI serviciile prezentate in anexa.
 • Sa execute la cerere instalarea initiala si configurarile aferente in limita termenului stabilit prin contract.
 • Sa asigure conexiunea la Internet si la alte retele de date conectate la Internet.
 • Sa inregistreze reclamatiile BENEFICIARULUI imediat ce acestea au fost formulate telefonic sau pe email, la adresa tech@itc.ro
 • Sa comunice teremenul de solutionare a reclamatiilor in maximum o ora de la inregistrarea acesteia in timpul programului de lucru (luni-vineri 08:00-20:00) si in maximum sase ore in afara programului de lucru si in timpul sarbatorilor legale
 • Sa remedieze defectiunile aparute astfel:

- in 24 de ore in timpul programului de lucru (luni-vineri 08:00 - 20.00) sau

- in 48 de ore dupa aparitia defectiunii, de la anuntarea la sediul FURNIZORULUIsau telefonic daca defectiunea a aparut in afara orelor de program (inclusiv sambata sau duminica). In cazul unei reclamatii se va mentiona obligatoriu adresa si numele pe care este intocmit contractul. FURNIZORUL este exonerat de aceasta obligativitate atunci cand poate face dovada ca nu si-a putut indeplini obligatiile din cauza tertilor implicati in gestiunea retelei. (reteaua RENEL sau retele prin care se face transportul de date).

 • Sa mentioneze in anexa viteza minim garantata si viteza maxima de transfer
 • Sa mentioneze in documentele anexe, daca se solicita de catre BENEFICIAR si in functie de infrastructura utilizata, valoarea variatiei intarzierii de transfer maxime a pachetelor de date
 • Sa mentioneze in documentele anexe, daca se daca se solicita de catre BENEFICIAR si in functie de infrastructura utilizata, rata pierderii de pachete de date maxima

 

OBLIGATIILE  BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obliga:

Sa utilizeze in mod normal serviciul. In caz de utilizare anormala a serviciului de catre BENEFICIAR, utilizare care ar duce la perturbatii in exploatarea retelei, FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a suspenda serviciul prestat, sau de a renunta la prezentul contract in cazul utilizarii anormale a serviciului in mod repetat. Prin utilizare anormala se inteleg urmatoarele:

 •    Nedevirusarea calculatorului sau calculatoarelor daca prin aceasta se aduc prejudicii conexiunii.
 • Teste de securitate asupra altor servere/retele (IP Scanning);
 • FLOODING (Transmitere de pachete de date in regim intens cu intentia de a perturba functionarea unui server/retea apartinand  FURNIZORULui sau unui tert);
 • Folosirea retelei de date in scopuri ilegale (fraude cu carti de credit, pornografie, piraterie software, precum si altele prevazute ca atare de lege);
 • SPAMMING - transmiterea in grup de e-mail-uri nedorite;\
 • Virusarea in mod intentionat a altor calculatoare apartinand retelei, tinand cont ca prin aceasta se face referire la toate categoriile de programe incadrate in clasa virusi, indiferent de pagubele sau inconvenientele produse tertului afectat.

Daca FURNIZORUL are motive serioase sa considere ca BENEFICIARUL a utilizat una dintre practicile mentionate mai sus sau a utilizat serviciul in orice alt scop ilegal, acesta poate intrerupe furnizarea serviciului, cu notificare ulterioara in termen de 24 ore, precum si rezilierea contractului fara preaviz.

In aceste cazuri responsabilitatea pentru eventuale daune solicitate de catre terti ii apartine in exclusivitate BENEFICIARULUI.

 • Sa achite la termen facturile emise de catre FURNIZOR.

PUNEREA  IN  FUNCTIUNE  SI  PRESTAREA

Conditiile necesar a fi indeplinite pentru punerea in functiune a serviciului:

 • instalarea infrastructurii de date la sediul BENEFICIARULUI

Termenul necesar pentru furnizarea accesului la Internet este de maximum 20 de zile lucratoare de la semnarea contractului

CALITATEA SERVICIILOR

FURNIZORUL garanteaza largimea de banda mentionata sau capacitatea in anexa. FURNIZORUL poate modifica largimea de banda sau capacitatea serviciului prin marire, astfel incat BENEFICIARUL sa beneficieze de o calitate mai buna a serviciului. FURNIZORUL garanteaza functionalitatea serviciului in proportie de 99,5%

FURNIZORUL nu raspunde de viteza cu care se face accesul la un anumit server din reteaua Internet, aceasta viteza depinzand si de incarcarea serverului respectiv (numarul de utilizatori care transmit sau receptioneaza date simultan la/de la respectivul server). Mentinerea calitatii serviciilor presupune respectarea obligatiilor pe care BENEFICIARUL si FURNIZORUL si le asuma prin prezentul contract.

DISPONIBILITATE – INTRETINERE

Serviciul de transmisie de date si voce catre Internet prin intermediul retelei FURNIZORULUI este accesibil BENEFICIARULUI 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, daca, si in conditiile in care BENEFICIARUL isi achita obligatiile contractuale.

Serviciul de intretinere al FURNIZORULUI este asigurat de luni pina vineri, intre orele 08.00-20.00, cu exceptia sarbatorilor legale.

Serviciul de intretinere nu acopera cazurile de interventii ale caror cauze sunt neimputabile FURNIZORULUI: defectiuni ale echipamentelor sau programelor utilizatorului etc

 

MONITORIZAREA SERVICIULUI

ITC utilizeaza mai multe conexiuni de Internet si foloseste proceduri de balansare a traficului in vederea unei gestionari eficiente a capacitatii totale. Compania monitorizeaza in permanenta gradul de ocupare a benzii totale gestionate si aplica o politica de marire a acesteia in cazul depistarii unui grad de ocupare a benzii totale de 80% in conditii de trafic neafectat de evenimente.